SEMNEAZĂ PETIȚIA

“Pentru Chitila, un oraș verde și curat”

 

Oraşul Chitila este o comunitate dinamică, deschisă investiţiilor directe, care creează locuri de muncă, având un  potenţial de dezvoltare mare, atât pentru zona industrială, cât şi ca număr de locuitori. Cetăţenii din Chitila apreciază evoluţia constantă a oraşului, dar semnalează cu promptitudine activităţile care aduc atingere normelor de convieţuire socială şi cele care conduc la poluarea mediului înconjurator.

Dreptul la un mediu sănătos este un drept fundamental, consacrat de Constituţia României, iar statul este obligat să asigure legislaţia  pentru garantarea acestui drept, în timp ce persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja mediul înconjurător. Mai mult, preocuparea pentru un mediu curat este cultivată de la nivelul Uniunii Europene, prin elaborarea de măsuri de prevenire, prin respectarea principiului “cel care poluează plătește”, prin combaterea la sursă a poluării și prin asumarea în comun a responsabilității.

Pe baza acestor argumente împărtăşite de cetăţenii oraşului Chitila, primarul Emilian Oprea  iniţiază Petiţia ,, PENTRU CHITILA- UN ORAŞ VERDE ŞI CURAT”, un protest public prin care se solicită verificarea valabilităţii autorizaţiilor de mediu în baza cărora funcţionează societăţile comerciale aflate în jurul oraşului Chitila, care  au ca obiect de activitate colectarea, depozitarea, reciclarea şi incinerarea deşeurilor, precum şi verificarea respectării condiţiilor impuse prin aceste autorizaţii.

Semnează petiția aici