Creativitate şi Emoţii

Proiectul îşi propune să răspundă unei nevoi crescânde a copiilor de a participa la activități educative și în timpul vacanței de vară. De asemenea, părinții și-au exprimat dorința de a-și înscrie copiii la diverse activități ale școlii de vară, apreciind obiectivele acestui proiect:, stimularea inițiativei personale a copiilor, dezvoltarea ca­pa­cității de autocunoaștere, formarea și dezvoltarea spiritului de echipă, accentuarea motivației de învățare, dez­vol­tarea nevoii de succes, sensibilizarea copiilor, părinților, des­pre importanța activităților nonformale ca posibilitate de comunicare și ca mo­da­litate de cunoaștere și înțelegere multiculturală.

Proiectul Creativitate şi Emoţii are ca principal scop valorificarea potențialului intelectual al copiilor cu privire la capa­citatea acestora de a-și perfecționa com­petențele acumulate în timpul anului școlar și de a le folosi în diverse contexte. În afara acestor scopuri științifice, proiectul și-a propus și scopuri culturale și sociale, constând în socializarea copiilor din diverse unități de învățământ din oraşul Chitila, cât și la relaționarea lor cu tineri animatori de la Centrul de voluntariat Acuma şi cu membrii fundaţiei Pro Chitila.

Copiii învaţă să descopere împreună, să comunice, să se organizeze, să respecte reguli, să avanseze propuneri, să aibă încredere în sine şi, mai ales, să se bucure împreună. Experienţele de grup încheagă prietenii, dărâmă barierele prejudecatilor, dau naştere la solidarităti şi adaptări la situaţii sociale în miniatură.