FUNDAȚIA PRO CHITILA

Cadrul ideal al filantropiei dumneavoastră

Fundația Pro Chitila s-a înființat în ianuarie 2015, dar se poate lăuda cu o activitate bogată care a avut un impact mare la nivelul comunității locale, regionale și naționale.

Cine suntem ?

Fundația PRO CHITILA este legătura dintre donatori și membrii comunității.

Cum acționăm ?

• Atribuie premii elevilor cu rezultate deosebite la învățătură și la concursuri;
• Identifică nevoile comunității și selecționează cu ajutorul experților cele mai bune proiecte;
• Colectează și gestionează fonduri private, respectând dorința donatorilor;
• Organizează evenimente culturale, concepe proiecte educative, sportive, ecologice și sociale.

Cu ce resurse?

Fundația PRO CHITILA nu poate acționa decât cu ajutorul donatorilor.

Proiectele Noastre – Chitila Film Fest


Festivalul în aer liber “CHITILA FILM FEST”- Singurul festival de film din județul Ilfov.
Aflat la a 5-a ediție în 2015, Chitila Film Fest a fost organizat în memoria marelui actor Eusebiu Ştefănescu, care a asistat la prima ediție. Prezența masivă a publicului (peste 20 000 persoane în doar 3 zile de festival) și ecoul pozitiv al presei confirmă succesul mare al festivalului.

Tabăra de pictură – Chitila Summer Art


Fundația Pro Chitila promovează și susține manifestările culturale. O astfel de manifestare culturală este tabăra de pictură “Chitila Summer Art” care se dorește a fi un eveniment cultural care favorizează cultura și arta.

În colaborare cu 10 pictori artiști, această tabară propune o saptămână de pictură pe pânză, în parcul Dendrologic din orașul Chitila. În cadrul acestei manifestări, membrii comunității au ocazia să interacționeze cu artiștii plasici.

Scopul acestei tabere este să sensibilizeze participanții la beneficiile pe care pictura le are în viața noastră. Obiectivul nu este deci să învățăm să pictăm, ci mai degrabă să înțelegem că, atunci când reușim să ne învingem temerile, totul este posibil.

Cercul de pictură pe sticlă ”Credință și culoare”


Fundația Pro Chitila asigură fondurile necesare desfășurării activității cercului de pictură. Activitatea sa este bogată, elevii obținând rezultate excelente la concursurile naționale și chiar internaționale. În 2015, elevii cercului au obținut premiul special la concursul de pictură din Lidice, din republica Cehă). Temele abordate de către membrii cercului de pictură sunt iconografia și arta naivă.

Acționăm pentru protejarea mediului înconjurător


Protejarea mediului înconjurător este o necesitate care preocupă Fundația Pro Chitila, dar și toți locuitorii planetei. Implicarea voluntarilor crește, fapt care dovedește conștientizarea pericolelor la care este supus mediul înconjurător. Fundația Pro Chitila consolidează activitățile sale în acest domeniu prin sprijinirea proiectelor de mediu.

Polul sportiv


Prevede stabilirea de proiecte sportive, participarea copiilor la diferite evenimente și competiții sportive. Săptămâna europeană a sportului este o nouă iniţiativă a Comisiei Europene, de promovare a sportului şi a activităţii fizice în întreaga Europă.
Activitățile organizate de Fundația Pro Chitila încurajează oamenii să fie activi în timpul Săptămânii Europene și să rămână activi tot anul.

Move Week


MOVE Week este un eveniment european anual care promovează beneficiile unei vieți active și participarea regulată la sport și activități fizice. Obiectivul este să sensibilizeze cetățenii cu privire la importanța practicării unei activități fizice regulate pentru sănătatea, moralul și integrarea socială a oamenilor. Activitățile propuse de Fundația Pro Chitila au adunat diferiți actori din domeniul sportului și din sectoarele complementare și peste 500 de participanți, pentru a lupta împotriva sedentarismului.

Parcursul educativ


Considerăm că viitorul oricărei națiuni stă în viitorul copiilor pe care îi crește și atunci, atenția noastră s-a concentrat în mod deosebit asupra tuturor copiilor din comunitate. Am valorizat și apreciat cu premii pe cei talentați, pe care școala i-a descoperit, dar am susținut și pe cei ale căror posibilități materiale i-au împiedicat să aibă un parcurs școlar facil.