CONCURS DE FOTOGRAFIE

”CE FRUMOASĂ E CHITILA!”

 

Concursul de fotografie „CE FRUMOASĂ E CHITILA” se adresează fotografilor amatori și/ sau profesioniști, care au surprins imagini deosebite din orașul Chitila.

Cei care doresc să se înscrie la concurs, o pot face în perioada 01-31 august 2016, trimiţând maximum două fotografii pe tema menționată, însoțite de datele personale – cu mențiunea „Înscriere concurs foto” – pe adresa office@pro-chitila.ro.

Evaluarea se va face în perioada 1-7 septembrie 2016. Doar materialele considerate eligibile de către organizatori vor fi publicate pe site-ul fundației: www.pro-chitila.ro și pe pagina de Facebook. În desemnarea câștigătorilor vor conta atât numărul de like-uri strânse în această perioadă de fiecare fotografie în parte, cât și notele acordate de un juriu de specialitate. Punctajul din numărul de like-uri se va socoti astfel:

≤10 like-uri – 1 punct;
11- 20 like-uri – 2 puncte;
21- 30 like-uri – 3 puncte;
31- 40 like-uri – 4 puncte;
41- 50 like-uri – 5 puncte;
51- 60 like-uri – 6 puncte;
61- 70 like-uri – 7 puncte;
71- 80 like-uri – 8 puncte;
81- 90 like-uri – 9 puncte;
> 90 like-uri – 10 puncte.

Premierea câștigătorilor va avea loc în cadrul Zilelor Orașului Chitila.

Mențiuni:

– fotografiile trebuie să fie originale și să nu mai fi fost publicate anterior;

– fotografiile trebuie salvate cu numele autorului și numărul fotografiei (prenume_nume_foto_1 sau prenume_nume_foto_2);

– fotografiile înscrise în concurs nu au voie să fie decât minim editate (luminozitate, contrast, saturație, nivele de culoare);

– fotografiile trebuie să fie clare;

– prin înscrierea fotografiilor în concurs, participantul declară în mod implicit că este deținătorul drepturilor de autor asupra acestora și își asumă toate consecințele directe sau indirecte care pot apărea ca urmare a participării cu fotografiile la acest concurs;

– prin înscrierea în concurs participantul își exprimă acordul necondiționat în ceea ce privește cesionarea drepturilor de autor asupra materialelor transmise către Fundația Pro Chitila. Astfel, Fundația Pro Chitila poate folosi în orice scop materialele primite cu indicarea sursei, fără plata unei remunerații. Autorul fotografiei poate folosi în orice scop materialul, însă fără a leza interesele Fundației Pro Chitila, iar dacă va încheia contracte de cesiune cu alte persoane fizice sau juridice este obligat a informa co-contractantul despre faptul că Fundația Pro Chitila deține drepturi de difuzare și folosire a acestor materiale;- fotografiile care nu respectă tema concursului sau care nu aparțin persoanei care s-a înscris vor fi respinse;

– datele personale ale concurenților sunt confidențiale și vor fi folosite doar pentru desfășurarea logistică firească a concursului;

– înmânarea premiilor către concurenții declarați câștigători se face prin predare personală, pe baza unui act de identitate;

– prin înscrierea și participarea la acest concurs, concurentul declară că a citit și este de acord cu acest regulament.